Home‎ > ‎

Domestic Trade

We farm organic products. We use traditional local seed only. Our products are incense, black bean, green mung bean, peanut, black sesame, black sesame oil, cane jaggery and red rice.

Đây là 1 dự án xã hội nhỏ của chúng tôi. Nhằm hướng tới việc giúp đỡ nông dân miền Trung, Việt Nam sản xuất nông sản bằng chính hạt giống lâu đời của địa phương theo phương pháp hữu cơ không sử dụng bất kì phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học hay hóa chất bảo quản. Theo chúng tôi, đây là cách phát triển bền vững, an toàn cho sức khỏe cho cả xã hội, đồng thời góp phần cải tạo và bảo vệ môi trường.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về cách thức làm việc cũng như sản xuất và cung ứng sản phẩm : michelle@2kleagues.com